Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Regulamin

Szkoła Magii Salem została założona w grudniu 2018 roku przez Reny’ego Boursiera, Reed Brennan, Raven Cane, Manon Modine, Chaza Rileya i Vildan Vallar (Amarettę Tinney). Jej głównym założeniem jest bazowanie na Uniwersum Harry’ego Pottera, które stworzyła Joanne Kathleen Rowling. Niektóre elementy graficzne, jak i otoczka szkoły zaczerpnięte są z serialu Sabrina.

Jest to internetowa szkoła magii, w której odbywają się zajęcia z takich przedmiotów, jak w Hogwarcie. Przychodząc na zajęcia zdobędziesz wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną - taką, którą powinien posiadać każdy szanujący się czarodziej w świecie magii.

Poniżej przedstawiamy szkolny regulamin. Dokument ten podzielony jest na rozdziały, które - mamy nadzieję - ułatwią Wam odnalezienie w nim interesujących Was informacji.


Spis treści:
1. Ogólne postanowienia.
2. Społeczność Szkoły.
3. Discord Szkolny.
4. Uczniowie.
5. Prefekci.
6. Stażyści
7. Nauczyciele.
8. Opiekunowie.
9. Władze Szkoły.
10. Wydarzenia i zabawy szkolne.
11. Brygada P.I.G.


OGÓLNE POSTANOWIENIA

[1.1] Szkoła Magii Salem, która w dalszej części regulaminu nazywana jest Szkołą, została stworzona na wzór książkowego Hogwartu. Jej celem jest zrzeszanie fanów Harry’ego Pottera i integracja między nimi.
[1.2] Szkoła jest darmową stroną, za naukę w niej nie obowiązują żadne opłaty i nigdy obowiązywać nie będą. Ponadto właściciele strony oraz szkoły w żaden sposób nie zarabiają na jej prowadzeniu.
[1.3] Do Szkoły może zapisać się każdy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza.
[1.4] Zostając przyjętym do Szkoły, stajesz się pełnoprawnym członkiem jej społeczności. Co się z tym wiąże? Możesz brać udział w we wszystkich zajęciach, konkursach, czy wydarzeniach organizowanych z ramienia Salem.
[1.5] Wstępując do społeczności Szkoły akceptujesz regulamin i jesteś zobowiązany do przestrzegania go w pełni.
[1.6] Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
[1.7] Osoby nagminnie łamiące punkty regulaminu Szkoły, czy działające na jej niekorzyść mogą zostać wyrzucone ze społeczności Salem.
[1.8] W razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym regulaminie, administracja jest zobowiązana do poinformowania o nich społeczności szkolnej.
[1.9] Podczas rejestracji na stronie zaleca się użycie fikcyjnego adresu mailowego niewskazującego na swoje prawdziwe personalia. W przypadku zignorowania tego zalecenia i podania prywatnego adresu robi się to na własną odpowiedzialność. Podanie adresu mailowego jest równoznaczne ze zgodą na zapisanie się do newslettera oraz na wykorzystanie podanego adresu do kontaktu ze strony dyrekcji, nauczycieli lub prefektów.


SPO£ECZNOŚĆ SZKOŁY

[2.1] Pełnoprawnym członkiem społeczności Szkoły jest każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik), która poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy, a jej podanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez Radę Szkoły.
[2.2] Każdy z członków społeczności Szkoły ma prawo do aktywnego uczestnictwa w jej życiu, czyli między innymi: zajęciach przeprowadzanych na szkolnym discordzie, wydarzeniach, konkursach i wielu innych aktywnościach.
[2.3] Każdy członek społeczności Szkoły zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury oraz regulaminu.
[2.4] Osoba, która nie wypełniała należycie swoich obowiązków lub nie przestrzegała regulaminu może zostać usunięta ze społeczności Szkoły.


DISCORD SZKOLNY

[3.1] Większość życia Szkoły, tj. lekcje, wydarzenia itd. odbywają się na discordzie, a dokładnie na jego kanałach należących do Szkoły.
[3.2] Każda osoba, która przebywa na kanałach szkolnych, zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad kultury osobistej, w przeciwnym razie administrator jest zobowiązany do wyrzucania osoby z danego pokoju.
[3.3] W pokojach Szkoły zakazany jest tzw. spam. Za jego stosowanie grozi nie tylko usunięcie z pokoju szkolnego, ale również zbanowanie osoby, która go używa.
[3.4] W pokojach lekcyjnych Szkoły w czasie trwania zajęć przebywać mogą jedynie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły.
[3.5] Operatorzy poszczególnych pokojów są zobowiązani do reagowania w przypadku łamania regulaminu bądź niestosownego zachowania, ale nie mogą nadużywać swojego przywileju.
[3.6] W kwestiach spornych ostateczny głos ma Rada Szkoły.
[3.7] Właścicielami pokojów Szkoły są wszyscy członkowie Rady Szkoły, a także założyciele Szkoły Magii Salem.
[3.8] Każdy zapisany uczeń zobowiązany jest do zmiany nicku na szkolnym Discordzie na taki, który został podany w formularzu zgłoszeniowym na stronie. Dopiero wtedy może otrzymać rangę domu, do którego należy.


UCZNIOWIE

[4.1] Uczniem Szkoły zostaje osoba, której formularz zgłoszeniowy został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Szkoły. Wraz z przyjęciem do grona uczniów kandydat otrzymuje przydział do domu oraz stosowną informację drogą mailową.
[4.2] Uczeń może uczęszczać na wszystkie zajęcia odbywające się w Szkole, w tym obowiązkowe jak i dodatkowe. Jeżeli z różnych przyczyn nie może na nie uczęszczać, nie przekreśla to jego szansy na zaliczenie roku. Uczniom, którym zależy na wysokich stopniach zaleca się w tym przypadku kontakt z nauczycielem prowadzącym przedmiot.
[4.3] Warunki zaliczenia roku, a tym samym otrzymania świadectwa reguluje osobny dokument dostępny na stronie zatytułowany "Oferta Edukacyjna".
[4.4] W ciągu roku szkolnego uczeń ma szansę objąć różnego rodzaju dodatkowe funkcje, wśród nich wyróżnia się prefektów domu oraz prefektów naczelnych. Uczniowie nagradzani są tymi funkcjami na specjalnym wydarzeniu, które odbywa się w każdym roku szkolnym - jest to Sabat Czarownic organizowany pod koniec drugiego tygodnia nauki danego roku szkolnego.
[4.5] Uczeń podczas roku szkolnego ma prawo z różnych przyczyn zmienić dom, w którym się uczy, musi jednak zgłosić taką chęć do opiekunów swojego domu oraz opiekunów domu, do którego chce się przenieść. Swoją decyzję musi równie¿ odpowiednio uargumentować. Po uzyskaniu zgody od opiekunów powinien zgłosić się do wybranego członka Rady Szkoły, który poinformuje następnie ucznia o ostatecznej decyzji. Ponadto zmiana domu w ciągu roku szkolnego możliwa jest tylko raz i tylko w czasie, gdy otwarte są zapisy na ucznia. W czasie trwania wakacji, zmiana domu, do którego uczeń jest zapisany, jest niemożliwa i może nastąpić najwcześniej po dwóch tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego.
[4.6] Uczeń za wypełnianie swoich obowiązków, pełnienie dodatkowych funkcji oraz każdą inną aktywność otrzymuje punkty, a także dragoty w cotygodniowym podsumowaniu.
[4.7] Uczeń może ubiegać się o przyjęcie na staż nauczycielski, jeżeli osiągnął poziom zaawansowany z danego przedmiotu. Informacje o naborach pojawiają się kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.
[4.8] Uczeń ma również prawo do zmiany swojego imienia i nazwiska przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale nie w jego trakcie.


PREFEKCI

[5.1] Prefektem domu oraz prefektem naczelnym może zostać każdy uczeń z wyjątkiem stażystów.
[5.2] W każdym roku szkolnym ogłaszani są nowi prefekci - rozdanie odznak odbywa się na tradycyjnym wydarzeniu, które odbywa się pod koniec drugiego tygodnia nauki danego roku szkolnego.
[5.3] Opiekunowie domów przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego obserwują swoich podopiecznych i na podstawie ich aktywności oraz zaangażowania wybierają dwójkę prefektów swojego domu, wybór prefektów naczelnych zaś należy do Rady Szkoły.
[5.4] Zawsze określony członek (bądź członkowie) Rady Szkoły pełni funkcję opiekuna prefektów, tym samym kontrolując ich pracę.
[5.5] Prefekci powinni odznaczać się wzorowym zachowaniem, wysoką aktywnością, a także pomocą innym w razie potrzeby.
[5.6] W przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków lub nieodpowiedniego zachowania prefekt może zostać usunięty ze swojego stanowiska przez Radę Szkoły.


STAŻYŚCI

[6.1] Staż polega na odbyciu praktyki nauczycielskiej w Szkole z wybranego przedmiotu. Kurs ten przygotowuje ucznia do podjêcia pracy jako nauczyciel w przyszłości.
[6.2] Uczeń może ubiegać się o przyjęcie na staż, jeżeli z danego przedmiotu uzyskał poziom zaawansowany, czyli pomyślnie zdał 3 moduły przedmiotowe.
[6.3] Nie ma ograniczenia odnośnie liczby stażów, jakie może ukończyć jeden uczeń, jednak podczas danego roku szkolnego może być on stażystą tylko z jednego przedmiotu.
[6.4] Informacje o naborze pojawiają się kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.
[6.5] Stażyści w trakcie swojej praktyki muszą spełnić określone wymagania, jeżeli chcą przejść przez staż pomyślnie. Dokładne wymagania oraz obowiązki dostępne są w osobnym dokumencie na stronie.
[6.6] Stażysta nie może zostać prefektem naczelnym ani prefektem domu, jednak może pełniæ obowiązki kapitana lub wicekapitana drużyny.
[6.7] W przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków lub nieodpowiedniego zachowania stażysta może zostać usunięty ze swojego stanowiska przez Radę Szkoły.


NAUCZYCIELE

[7.1] Nauczycielem jest osoba, która została przyjęta na to stanowisko przez Radę Szkoły drogą castingu lub poprzez bezpośrednią propozycję. W przypadku castingu, wcześniej ogłaszane są wolne posady, a osoby zainteresowane są dokładnie informowane o dalszym sposobie postępowania.
[7.2] Nauczyciele muszą przestrzegać wszystkich swoich obowiązków, m. in. przeprowadzanie zajęć ze swojego przedmiotu w ustalonym terminie; systematyczne uzupełnianie dziennika; aktualizacja Rankingu Domów w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia zajęć; obecność na Radzie Pedagogicznej; przestrzegania wszelkich terminów narzuconych przez Radę Szkoły.
[7.3] Jeżeli nauczyciel w ustalonym dniu z różnych przyczyn nie jest w stanie przeprowadzić zajęć, jego obowiązkiem jest powiadomienie o tym członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za organizację zastępstw. Niezgłoszenie tego faktu, a tym samym nieusprawiedliwiona nieobecność na swoich zajęciach traktowana jest jako poważne zaniedbanie swoich obowiązków.
[7.4] W przypadku notorycznego zaniedbywania swoich obowiązków nauczyciel mo¿e zostać zwolniony decyzją Rady Szkoły.
[7.5] Nauczyciel podczas jednej lekcji ma prawo przyznać każdemu uczniowi maksymalnie 40 punktów.
[7.6] Nauczyciel za swoją pracę oraz zaangażowanie otrzymuje cotygodniowe wynagrodzenie w postaci dragotów.
[7.7] Nauczyciel, który nauczał w Salem przez przynajmniej jeden rok szkolny może w kolejnym roku przyjąć stażystę ze swojego przedmiotu.
[7.8] Nauczyciel ma szansę awansować podczas pracy w Szkole. Rozpoczyna swoją karierę ze stopniem młodszego profesora, następnie może zyskać stopień profesora, a na końcu starszego profesora. Awanse przyznawane są przez Radę Szkoły i zależą od zaangażowania nauczyciela w życie Szkoły. Dokładne zasady awansów opisane są w osobnym dokumencie na stronie.
[7.9] W ciągu roku szkolnego nauczyciele zdobywają punkty do rankingu w Systemie Oceny Nauczycieli za aktywności określone przez system. Ponadto mogą oni uzyskać punkty minusowe za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Dokładne zasady punktacji znajdują się w osobnych dokumentach dotyczących Systemu Oceny Nauczycieli znajdujących się na stronie Szko³y.
[7.10] W każdym standardowym roku szkolnym może zostać przyjęty nauczyciel wyrażający chęć przeprowadzenia nieobowiązkowego kursu dla uczniów oraz pozostałych nauczycieli. Kursy te nie mają wpływu na otrzymanie świadectwa podczas zakończenia roku szkolnego. Ich tematyka może być związana ze światem stworzonym przez J.K. Rowling, jak również z ogólnie pojętą tematyką magiczną. Kurs nieobowiązkowy z reguły posiada mniej tematów do zrealizowania i może być prowadzony zarówno na discordzie, jak i na stronie Szkoły.
[7.11] W pierwszej połowie roku szkolnego, a więc do końca czwartego tygodnia, nauczyciel jest zobligowany do wystawienia uczniom w dzienniku przynajmniej dwóch ocen cząstkowych.
[7.12] Ostatni tydzień zajęć przed sesją egzaminacyjną, a więc siódmy tydzień roku szkolnego, jest tzw. okresem bez ocen. Oznacza to, że nauczyciel w siódmym tygodniu roku szkolnego nie może przeprowadzić żadnej formy sprawdzenia wiedzy ucznia, tj. zadać pracy domowej, zorganizować kartkówki, przeprowadzić karty pracy i każdego innego zadania zwieńczonego oceną. Lekcje w ostatnim tygodniu powinny być zorganizowane w formie tradycyjnej lub powtórzeniowej.


OPIEKUNOWIE

[8.1] Rada Szkoły powołuje opiekuna dla każdego z czterech domów. Może nim zostać każdy pracownik Szkoły.
[8.2] Zadaniem opiekuna domu jest pomoc swoim podopiecznym, a także kontrola nad ich postępowaniem oraz motywowanie do pracy. Poza tym, opiekun powinien zorganizować w ciągu roku szkolnego przynajmniej jedno spotkanie domu.
[8.3] Każdy opiekun ma prawo przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego przebywać na wszystkich zajęciach innych nauczycieli w celu obserwacji swoich podopiecznych, co może mu pomóc wyłonić kandydatów na prefektów domu.
[8.4] Jeżeli opiekun nie wypełnia należycie swoich obowiązków, jego aktywność jest znikoma lub ponad połowa aktywnych uczniów danego domu przedstawi taką prośbę, popierając ją argumentami a Rada Szkoły się do niej przychyli, decyzją Rady Szkoły funkcja opiekuna może mu zostać odebrana.


WŁADZE SZKOŁY

[9.1] Organizacja życia w placówce należy do Rady Szkoły. To jej członkowie odpowiedzialni są za wszelkie wydarzenia organizowane w Szkole.
[9.2] W skład Władz Szkoły wchodzi również Support, którego zadaniem jest wspieranie członków Rady Szkoły w ich obowiązkach.
[9.3] Aktualny skład Supportu oraz Rady Szkoły wraz z obowiązkami jej poszczególnych członków znajduje się tutaj.
[9.4] W każdym roku szkolnym spośród Rady Szkoły wybierany jest Przewodniczący. Jest to zmienna funkcja, w związku z tym co roku może ją sprawować inny członek Rady Szkoły. Zadaniem Przewodniczącego jest kontrola pracy swoich współpracowników oraz dodatkowa praca związana z organizacją całego roku szkolnego, ale tym samym Przewodniczący nadal posiada inne obowiązki, które miał wcześniej przydzielone. Przewodniczących w danym roku szkolnym może być więcej niż jeden, zależy to od liczby członków Rady Szkoły oraz wewnętrznych ustaleń rady.
[9.5] Rada Szkoły ma prawo zwolnić pracownika, jeżeli ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub łamie szkolny regulamin.
[9.6] Obowiązkiem każdego członka Rady Szkoły jest działanie przede wszystkim dla dobra Szkoły i jej społeczności. Członek Rady Szkoły może zostać usunięty po naradzie innych członków, jeżeli działa na niekorzyść Salem.
[9.7] Członkiem Rady Szkoły nie może być osoba, która jednocześnie pełni podobną funkcję w innej placówce, tj. jest dyrektorem, wicedyrektorem lub inną osobą odpowiedzialną za organizację życia innej szkoły.
[9.8] W przypadku działań wpływających rażąco destrukcyjnie na szkołę, jej funkcjonowanie i/lub społeczność, założyciele Salem mają prawo do szczegółowego zapoznania się z sytuacją i interwencji po wspólnej naradzie.


WYDARZENIA I ZABAWY SZKOLNE

[10.1] Wydarzenia oraz zabawy szkolne organizowane są na szkolnym discordzie w odpowiednich pomieszczeniach Szkoły, natomiast konkursy ogłaszane są na stronie.
[10.2] Wszystkie wyżej wymienione aktywności mające miejsce na stronie Salem lub w pomieszczeniach Szkoły na szkolnym discordzie organizowane są przez członków Rady Szkoły lub przez inne osoby (np. nauczyciele, prefekci, stażyści, uczniowie) za pozwoleniem członków rady.
[10.3] Organizator wydarzenia, zabawy lub konkursu powinien z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 2 dni wcześniej) wstawić na stronę newsa zawierającego informację na ten temat.
[10.4] Organizatorzy odpowiedzialni są za swoje wydarzenia od początku do samego końca - to do nich należy wstawienie newsa z informacją, przygotowanie wydarzenia, przeprowadzenie go, wykonanie podsumowania z punktami oraz dragotami i wstawienie go na stronę Szkoły. Organizator powinien także od razu dodać punkty do Rankingu Domów, chyba że nie posiada panelu administratora - w tym wypadku powinien skierować się do wybranego członka Rady Szkoły.
[10.5] W każdym konkursie, wydarzeniu oraz zabawie uczestnicy otrzymują nie tylko punkty, ale także dragoty. W związku z tym organizator jest zobowiązany do zamieszczenia dodatkowej kolumny ze zdobytymi dragotami, przeliczając je odpowiednio z liczby zdobytych punktów, zaś w kolejnej kolumnie powinna znaleźć się reszta pozostała po przeliczeniu punktów na dragoty.
[10.6] Wydarzenia, zabawy oraz konkursy organizowane w Szkole Magii Salem automatycznie wchodzą do oferty Szkoły, co oznacza, że w przyszłości może zostać zorganizowane to samo wydarzenie lub mające podobną formę.
[10.7] Wszystkie tradycyjne wydarzenia oraz zabawy w Salem opisane są na stronie w bloku menu “Rozrywka”.
[10.8] Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niektórych zabaw w każdej chwili.


BRYGADA P.I.G.

[11.1] Brygada P.I.G. zastąpiła dotychczas funkcjonującą Gwardię oraz system Patronów. Dotychczasowe obowiązki patronów oraz gwardzistów zostały zmodyfikowane i połączone.
[11.2] Celem Brygady jest łączenie reklamy szkoły, działalności patronatu oraz dotychczasowej Gwardii w jeden twór, który pozwoli wszystkim zainteresowanym na zaangażowanie się w promocję szkoły w wybranych obszarach.
[11.3] Członkiem Brygady P.I.G. może zostać każdy uczeń, nauczyciel lub osoba będąca członkiem społeczności Szkoły (przebywająca na serwerze jako Przyjaciel Salem).
[11.4] Zawsze jeden z członków Rady Szkoły pełni funkcję opiekuna Brygady, tym samym kontrolując ich pracę.
[11.5] Szczegóły oraz wszelkie przydatne informacje na temat funkcjonowania Brygady można znaleźć w osobnym dokumencie na stronie Szkoły.


Powyższy regulamin stanowi najważniejszy dokument w Szkole Magii Salem. Każdy członek społeczności Szkoły oraz gość odwiedzający stronę Salem lub jej pomieszczenia jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, nawet jeżeli wcześniej nie miał okazji się z nim zapoznać. Ponadto, regulamin nie reguluje wszystkich możliwych sytuacji, dlatego w kwestiach spornych oraz takich, które nie zostały wymienione w dokumencie ostateczny głos należy do Rady Szkoły.

Ostatnia aktualizacja:
XXV rok szkolny, 18 grudnia 2023 r.


Brawo! Udało Ci się odnaleźć porcję proszku Fiuu, szukaj kolejnych! Nie zapomnij przesłać screena miejsca, w którym go znalazłeś, na sowę szkola.salem@gmail.com. Czas upływa 14.07.2024. o godz. 19:001900. Pamiętaj, aby podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz domem/funkcją!


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 10
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch