Opiekunowie:
Arsen McGreen
Rosen Rogood


Prefekci:
Betka Sirtake
Izabella Potter
Opiekunowie:
Alandaill P. Moonstone
Elias Levine


Prefekci:
Ethan Clyde Wolfrose
Midge Diggory-Winterhouse
6696
8525
15915
7823
Opiekunowie:
Charles Brouillard
Vildan Vallar


Prefekci:
Lissandra N. Lefèvre-Xanax
Scarlett Pontonik
Opiekunowie:
Nickolas le Fent
Wynonna Perez


Prefekci:
Alex Moreau-Salvatore
Alexis Acruxia Sketch
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Louri de Mortier-Salvatore - 113 d.
Lissandra Nicole Lefevre-Xanax - 94 d.
Nicolle Word - 85 d.

Nauczyciele:
Wynonna Perez - 63 d.
Charles Brouillard - 59 d.
Luitta Rythel - 57 d.


W Salem jest 173 uczniów,
natomiast 0 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
Christian Sartre
Mery Kerrigan

Aktualnie mamy XXI rok szkolny.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
2023-02-04 | 19:00
Bitwa z Trollem
w Bitwy z Trollem

2023-02-05 | 19:00
Zagadki Boursiera
w Wielkiej Sali


2023-02-06 | 21:00
Torba Niuchacza [6]
w Wielkiej Sali[Więcej]
Opiekun Gwardii:
Nickolas le Fent

Czym jest Gwardia Salem?
Plan działania Gwardii


Dalia Bellflower


-


Adeline Blivar


Karina Pirsoner
Róża Black
Walkilia Kain

TURNIEJ ZABAW I GIER
O Turnieju
Ranking Zabaw

aktualny lider
Marin Maibaum
Charles Brouillard

TURNIEJ WIEDZY
O Turnieju
Ranking Wiedzy

aktualny lider
-
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Czym są Dragoty?

Dragot jest czarodziejską walutą używaną w Stanach Zjednoczonych. W Szkole Magii Salem ma jednak zastosowanie w specjalnym rankingu aktywności, który podsumowuje zaangażowanie każdego członka społeczności Szkoły. Dragoty można otrzymać za każdą aktywność, a ich podsumowanie oraz aktualizacja następują co tydzień - w każdą niedzielę roku szkolnego.

Poniżej znajduje się system wynagrodzeń, w którym do poszczególnych aktywności zostały przypisane określone wartości gratyfikacji w Dragotach.

Zdobyte punkty
20 punktów zdobytych podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów 1 Dragot

Podczas zabaw, wydarzeń oraz konkursów można zdobyć punkty, które zawsze przeliczane są przez organizatorów na zdobyte Dragoty. Każde 20 punktów przelicza się na jednego Dragota, jednak pozostałe punkty nie przepadają. Przykładowo: w przypadku zdobycia 23 punktów osoba otrzymuje jednego Dragota, a w zapasie pozostają jej 3 punkty, które stanowią część kolejnego Dragota - wystarczy uzbierać wtedy 17 punktów podczas innej aktywności.
Przeliczeniu nie podlegają punkty zdobyte podczas zajęć - dodawane są one do Rankingu Domów, ale nie są wliczane do Rankingu Dragotów.


UCZNIOWIE
Rodzaj aktywności Wynagrodzenie w Dragotach
Obecność na lekcji 1
Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu* 5
Przeprowadzenie lekcji przez stażystę** 3

*Bonus za obecność na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu - jest to wynagrodzenie przyznawane raz w każdym tygodniu. Pod uwagę brane są jedynie zajęcia obowiązkowe i te, które odbyły się w jednym, tym samym tygodniu. W przypadku, gdy w podsumowaniu zamieszczona jest frekwencja z poprzedniego tygodnia z powodu zaniedbania nauczyciela, nie ma ona wpływu na bonus. Również wynagrodzenie nie jest odbierane uczniom z poprzedniego tygodnia, jeżeli okazuje się, że nie był obecny na zajęciach, z których frekwencja nie została wpisana w terminie i tym samym uniemożliwiło to przyznanie wynagrodzenia za obecność w danym tygodniu.
**Przeprowadzenie lekcji przez stażystę - stażysta otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że przesłał listę obecności wraz z punktacją z zajęć w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00.

NAUCZYCIELE
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Obecność na radzie pedagogicznej3
Przeprowadzenie lekcji*3
Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas**2
Wystawienie ocen proponowanych na czas 3
Przesłanie arkuszy egzaminacyjnych na sowę Rady Szkoły na czas 2
Wystawienie ocen końcowych oraz wpisanie ich razem z wynikami egzaminu do arkusza na czas 3

*Przeprowadzenie lekcji - nauczyciel otrzymuje to wynagrodzenie tylko pod warunkiem, że wpisał do swojego dziennika frekwencję w terminie, tj. do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00. Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.
**Dodanie punktów z zajęć do Rankingu Domów na czas - wynagrodzenie jest przyznawane, jeżeli nauczyciel wpisał do dziennika punktację z zajęć w rubryce każdego ucznia, a także dodał zsumowane punkty do Rankingu Domów na stronie w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia lekcji (wyjątkiem jest przedostatni tydzień roku szkolnego, gdzie terminem jest dzień bezpośrednio przed zakończeniem roku szkolnego, godz. 23:59). Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wynagrodzenia w przypadku, gdy w dzienniku nauczyciela brakuje dat zajęć lub porządek dziennika zaburzony jest do tego stopnia, że zawarte informacje nie są czytelne.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ I KONKURSÓW
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Organizacja pojedynczego konkursu*2-12
Organizacja pojedynczego wydarzenia**4-16
Organizacja konkursu cyklicznego5 za organizację oraz 3 za każdy pojedynczy konkurs

*Organizacja pojedynczego konkursu - wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju konkursu, włożonego w niego wysiłku oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację konkursu nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.
**Organizacja pojedynczego wydarzenia - wartość wynagrodzenia ustalana jest głównie przez członka Rady Szkoły odpowiedzialnego za Ranking Dragotów i zależy od rodzaju wydarzenia, włożonego w niego wysiłku, liczby osób odpowiedzialnych za wydarzenie oraz przyznanego wynagrodzenia dla uczestników. Wynagrodzenie za organizację wydarzenia nie jest przyznawane, jeżeli organizator nie zamieścił w arkuszu przeliczonych Dragotów z punktów zdobytych przez uczestników, ponieważ jest to obowiązkowe - z każdego wydarzenia, konkursu oraz zabawy uczestnicy otrzymują również Dragoty.

DODATKOWE FUNKCJE*
Rodzaj funkcjiWynagrodzenie w Dragotach
Prefekt domu1
Prefekt naczelny2
Opiekun domu2
Nauczyciel stażysty**2
Stażysta2
Kapitan drużyny Quidditcha2
Wicekapitan drużyny Quidditcha 1
Organizator Turnieju Pojedynków 2
Organizator Ligi Quidditcha 2
Redaktor szkolnej gazetki*** 1
Redaktor naczelny szkolnej gazetki 2
Opiekun Systemu Patronów 2
Inna opieka**** 1-2

*Dodatkowe funkcje - wynagrodzenie za dodatkową funkcję otrzymuje się raz w tygodniu, czyli w każdym podsumowaniu Rankingu Dragotów. Wynagrodzenie przyznawane jest od momentu, w którym osoba rzeczywiście zaczyna działać w danej aktywności. W przypadku prefektów czy kapitanów jest to moment przyznania funkcji, natomiast jeśli chodzi o organizację Ligi Quidditcha, Turnieju Pojedynków i podobnych, na rozpoczęcie działania może wskazywać np. news organizacyjny.
**Nauczyciel stażysty - nauczyciel otrzymuje 2 Dragoty za każdego jednego stażystę, którego ma pod opieką. Oznacza to, że w przypadku dwójki stażystów, jego tygodniowe wynagrodzenie wynosi 4 Dragoty i tak dalej.
***Redaktor szkolnej gazetki - o przyznawanym wynagrodzeniu decyduje Redaktor Naczelny, wpisując redaktora na listę stałych redaktorów.
****Inna opieka - w przypadku pojawienia się nowych przedsięwzięć w Szkole, Rada Szkoły zastrzega sobie prawo do dodania nowych funkcji, które będą wynagradzane w Rankingu Dragotów.

SZKOLNA GAZETKA
Rodzaj aktywności Wynagrodzenie w Dragotach
Artykuł* 2-5

*Artykuł - o wysokości wynagrodzenia decyduje Redaktor Naczelny, którego obowiązkiem jest prowadzenie arkusza z wynagrodzeniami dla redaktorów. Wynagrodzenie zależy od rodzaju artykułu, włożonej pracy oraz liczby osób, które pracowały nad danym artykułem.

QUIDDITCH
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Sędziowanie meczu*5
Liczenie punktów podczas meczu**3
Wygrany mecz***5
Przegrany mecz3
Remis4

*Sędziowanie meczu - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, sędzia i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.
**Liczenie punktów podczas meczu - w przypadku, gdy mecz nie odbył się z powodu niekompletnych składów drużyn, osoba licząca i tak otrzymuje wynagrodzenie za poświęcony czas oraz gotowość do pomocy w organizacji meczu.
***Wygrany mecz - jest to wynagrodzenie dla każdego członka drużyny, która wygrała. Taką samą kwotę otrzymuje osoba z rezerwy, która w dowolnym momencie meczu weszła do gry; jeżeli osoba z rezerwy nie miała okazji zagrać w danym meczu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 Dragotów (w przegranej drużynie wynagrodzenie dla rezerwowych wynosi 1 Dragot, a w przypadku remisu 2 Dragoty).

POJEDYNKI
Rodzaj aktywnościWynagrodzenie w Dragotach
Organizacja Turnieju Pojedynków*5-15
Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji**1-15
Organizacja spotkania Klubu Pojedynków3
Udział w spotkaniu Klubu Pojedynków2

*Organizacja Turnieju Pojedynków - wysokość wynagrodzenia zależy od skali organizowanego turnieju - im więcej było uczestników oraz odbytych walk, tym wyższe jest wynagrodzenie. 
**Sędziowanie pojedynków lub pomoc przy organizacji - wysokość wynagrodzenia zależy od zaangażowania pomocników podczas całego Turnieju Pojedynków, a ustala je jego organizator.

ORGANIZACJA OLIMPIAD*
Rodzaj olimpiadyWynagrodzenie w Dragotach
Jednoetapowa10
Dwuetapowa15
Trzyetapowa20

*Organizacja olimpiad - wynagrodzenie przyznawane jest nauczycielom, stażystom, innym pracownikom Szkoły Magii Salem lub prefektom, którzy zorganizowali szkolną olimpiadę za pozwoleniem Rady Szkoły oraz pod nadzorem opiekuna prefektów. Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 10
Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CAŁY TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Systemu:
Raven Cane

Czym jest Patronat?
Patroni i Podopieczni
Zgłoś Patronat

Redaktor Naczelny:
Nicolas Cane
Raven Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Ranking Rozrywki
Regulamin
Zapytaj Lockharta
Opiekun Stażystów:
Rosen Rogood

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Gdzie ten Kociołek?
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Kociołka

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
Lissandra Nicole Lefevre-Xanax
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
Lissandra Nicole Lefevre-Xanax
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch