Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Sabat Czarownic

Sabat Czarownic jest szkolnym wydarzeniem, które odbywa siê w drugim tygodniu roku szkolnego w sobotê. Poza wspóln± integracj± i zabawami, na wydarzeniu og³aszani s± prefekci domów oraz prefekci naczelni.

Sabat Czarownic jest równie¿ imprez± kostiumow±, na której ka¿dy uczestnik powinien zjawiæ siê w przebraniu wied¼my, czarownicy, czarodzieja b±d¼ czarnoksiê¿nika. Nie musi to byæ osoba z kanonu Harry'ego Pottera, a dowolnie wykreowana przez Was postaæ na potrzeby tego wydarzenia. Kostium to nic innego jak specjalnie przygotowany nick dla Waszej postaci. Najprostsze przyk³ady kostiumów to: Czarownica_Sabrina, Gellert_Grindelwald

Organizowany jest równie¿ konkurs na najlepsze przebranie, w którym udzia³ mo¿e wzi±æ ka¿dy - warunkiem jest graficzne przedstawienie swojego kostiumu i przes³anie go na sowê Rady Szko³y w podanym terminie. Forma jest dowolna, praca mo¿e byæ wykonana zarówno na kartce, jak i w programie graficznym lub na inne sposoby, jednak musi byæ to projekt w³asny. Rada Szko³y zastrzega sobie prawo do odrzucenia zg³oszonego kostiumu, je¿eli w pracy nie widaæ w³asnego wk³adu (np. je¿eli jest to obrazek zwyczajnie skopiowany z Internetu). Kostiumy zg³oszone do konkursu bêd± dostêpne do wgl±du dla ka¿dego cz³onka spo³eczno¶ci szkolnej i bêd± bra³y udzia³ w g³osowaniu w 5 kategoriach: humor, oryginalno¶æ przebrania, strach, wykonanie oraz s³odycz.  Za udzia³ w konkursie na przebranie uczestnicy otrzymaj± bonusowe punkty oraz w przypadku zajêcia najwy¿szych miejsc (I, II, III) - pami±tkowe dyplomy. 


Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 10
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch