Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Złota Czarownica
Złota Czarownica jest szkolnym plebiscytem, w którym społeczność Salem nagradza najbardziej charakterystyczne jednostki spośród uczniów oraz nauczycieli w kilkudziesięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymują statuetkę "Złotej Czarownicy" oraz specjalny tytuł w kategorii, w której zebrali najwięcej głosów. Głosowanie zostaje otwarte w okolicach ostatniego tygodnia roku szkolnego i trwa kilka dni. Po tym czasie, dzień przed zakończeniem roku szkolnego odbywa się gala rozdania statuetek.

KATEGORIE NAUCZYCIELSKIE
 • Pracowity Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym był najbardziej pracowity, robił najwięcej spośród całego grona pedagogicznego.
 • Profesjonalny Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym był najbardziej profesjonalnym pracownikiem spośród całego grona pedagogicznego. 
 • Sprawiedliwy Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym najbardziej sprawiedliwie oceniał swoich uczniów spośród całego grona pedagogicznego.
 • Oryginalny Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym wykazywał się oryginalnością zarówno w prowadzeniu swoich zajęć jak i zachowaniu spośród całego grona pedagogicznego. 
 • Wymagający Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym najwięcej wymagał od uczniów na swoich zajęciach spośród całego grona pedagogicznego. 
 • Przyjazny Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym był najbardziej przyjazny i miał najlepszy kontakt z uczniami sposród całego grona pedagogicznego.
 • Pokorny Nauczyciel Roku - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym był najbardziej skromnym, zgodnym i niewywyższającym się nauczycielem spośród całego grona pedagogicznego. 
 • Nauczyciel Roku z największą wiedzą - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym wykazywał się największą wiedzą ze swojego przedmiotu spośród całego grona pedagogicznego.
 • Nauczyciel Roku z najciekawszymi lekcjami - tytuł przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym prowadzi³ najciekawsze lekcje spośród całego grona pedagogicznego.
 • Opiekun Roku - tytu³ przyznawany nauczycielowi, który w roku szkolnym był najlepszym opiekunem spośród wszystkich opiekunów domu.

KATEGORIE UCZNIOWSKIE
 • Sumienny Uczeñ Roku - tytu³ przyznawany uczniowi, który w roku szkolnym by³ najbardziej obowi±zkowy i zdyscyplinowany, zawsze na czas mia³ pracê domow± i stara³ siê o jak najwy¿sze oceny.
 • Wytrwa³y Uczeñ Roku - tytu³ przyznawany uczniowi, który w roku szkolnym uczêszcza³ na niemal wszystkie zajêcia i rzadko pozwala³ sobie na ich opuszczenie.
 • Leniwy Uczeñ Roku - tytu³ przyznawany uczniowi, który w roku szkolnym spo¶ród reszty wyró¿nia³ siê luzackim podej¶ciem do nauki, nie odrabia³ prac domowych, nie przejmowa³ siê swoimi ocenami i rzadko by³ aktywny.
 • Pomocny Uczeñ Roku - tytu³ przyznawany uczniowi, który w roku szkolnym najczê¶ciej oferowa³ swoj± pomoc zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
 • Inteligentny Uczeñ Roku - tytu³ przyznawany uczniowi, który w roku szkolnym wyró¿ni³ siê ogromn± inteligencj± oraz b³yskotliwo¶ci±.
 • Gryfon Roku - tytu³ przyznawany Gryfonowi, który w roku szkolnym najlepiej udowodni³ swoje przywi±zanie do Gryffindoru.
 • Puchon Roku - tytu³ przyznawany Puchonowi, który w roku szkolnym najlepiej udowodni³ swoje przywi±zanie do Hufflepuffu.
 • Krukon Roku - tytu³ przyznawany Krukonowi, który w roku szkolnym najlepiej udowodni³ swoje przywi±zanie do Ravenclawu.
 • ¦lizgon Roku - tytu³ przyznawany ¦lizgonowi, który w roku szkolnym najlepiej udowodni³ swoje przywi±zanie do Slytherinu.
 • Prefekt Roku - tytu³ przyznawany prefektowi, który w roku szkolnym najlepiej spe³nia³ swoje obowi±zki podczas sprawowania tej funkcji.

KATEGORIE SZKOLNE
 • Szkolna Gwiazda Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym by³a najbardziej przebojowa i z ³atwo¶ci± przyci±ga³a uwagê innych.
 • Szkolny Przywódca Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym wykaza³a najwiêcej cech przywódcy i posiada najlepsze umiejêtno¶ci organizacyjne.
 • Szkolna Para Roku - tytu³ przyznawany parze, która w roku szkolnym by³a najbardziej zgranym duetem.
 • Szkolna Tajemnica Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym by³a najbardziej zagadkowa i ciê¿ko by³o j± bli¿ej poznaæ.
 • Szkolna Fantazja Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym sprawia³a wra¿enie najbardziej rozmarzonej i ¿yj±cej we w³asnym ¶wiecie.
 • Szkolny ¯artowni¶ Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym najbardziej potrafi³a swoimi ¿artami doprowadziæ innych do ³ez.
 • Szkolny Podrywacz Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym by³a najwiêkszym flirciarzem.
 • Szkolny Plotkarz Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym by³a zawsze najlepiej poinformowana o lokalnych ploteczkach.
 • Szkolny Zawadiaka Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym najczê¶ciej dopuszcza³a siê k³ótni z innymi.
 • Szkolny Pustelnik Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym by³a najbardziej wycofana i wola³a chodziæ swoimi ¶cie¿kami ni¿ poznaæ bli¿ej inne osoby.
 • Szkolny Leniwiec Roku - tytu³ przyznawany osobie, która w roku szkolnym unika³a pracy i wysi³ku na ró¿ne sposoby.Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 2
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch