Opiekunowie:
Shira Meyer Carbonara
Judy A. Meyer


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Jezz Morgan-Lefevre
Vinnice T. Lecter


Prefekci:
-
-
0
0
0
0
Opiekunowie:
Odessa A. McConaughey
Luitta Rythel


Prefekci:
-
-
Opiekunowie:
Juliet Perez
Alexis A. Zireael


Prefekci:
-
-
RANKING DRAGOTóW [Wejdź]:
Uczniowie:
Milky Star-Willows - 0 d.
Lorrrance Gabriel S. Carbonara - 0 d.
Nicolle Word - 0 d.

Nauczyciele:


W Salem jest 56 uczniów,
natomiast 1 osób czeka na przydział.
Prefekt Naczelny:
-
-

Aktualnie mamy magiczne wakacje.
W posiadaniu Pucharu Domów jest Slytherin.
Akcja Reklama
Czym jest Salem?
Czym są Dragoty?
Jak zdobyć Galeony?
Vademecum Klimatyczne
Oferta Edukacyjna
Pomoc Salema
Regulamin
Regulamin Discorda
System Gratyfikacji
Salem na Facebooku
Szkolny Poradnik
Stara Krypta
Zapisy

Kariera Nauczyciela

Rada Szkoły
Spis Nauczycieli
Spis Uczniów
[Więcej]
Opiekun Brygady:
Vinnice T. Lecter

Brygadzista Tygodnia:
-

Czym jest Brygada?
Ranking Brygady

Redaktor Naczelny:
Judy A. Meyer
Thomas W. Cane

Mail redakcji:
witchplease.gazetka@gmail.com

Archiwum
Najnowsze Wydanie
Ranking Redaktorów
Regulamin
Zapytaj Lockharta
TYTUŁY UCZNIOWSKIE
Absolwent Salem
Mistrz Domu
Mistrz Salem

PLEBISCYTY SZKOLNE
Najlepszy Nauczyciel
Złota Czarownica
Opowie¶ci spod muchomora

https://salemagia.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/opowiesci_spod_muchomora.png

Opowie¶ci spod muchomora to zabawa rozgrywana codziennie po zajêciach w pierwszym tygodniu nauki. Wzi±æ w niej udzia³ mo¿e ka¿da osoba zwi±zana ze szko³± - zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Gra odbywa siê od poniedzia³ku do pi±tku 5 minut po zakoñczeniu zajêæ w g³ównej sali Salem(join: Salem). Rozgrywka sk³ada siê z kilku rund, której dok³adnej liczby nie jeste¶my w stanie okre¶liæ (wszystko zale¿y od historii, która zosta³a u³o¿ona na dany dzieñ).

Uczestnicy gromadz± siê w wy¿ej wyznaczonej sali, a osoba prowadz±ca zabawê zaczyna opowiadaæ historiê. Co jaki¶ czas nastêpuje przerwa w opowie¶ci, a uczestnicy maj± za zadanie wybraæ wersjê wydarzeñ. Odbywa siê to na zasadzie dopasowania odpowiednich s³ów w luki zamieszczone w tek¶cie. Do wyboru zawsze s± dwa warianty, z których graj±cy mog± wybieraæ. Warianty opatrzone s± cyframi 1 i 2, dlatego, aby wskazaæ wed³ug nas bardziej prawdopodobn± wersjê, wystarczy jedynie wys³aæ na czacie wybran± przez nas cyfrê.

Po ka¿dym wyborze odbywa siê losowanie za pomoc± bota, który ustala faktyczn± wersjê wydarzeñ. Osoby, które wskaza³y prawid³owo otrzymuj± 5 punktów, a Ci, którym siê nie poszczê¶ci³o 3 punkty. Punkty s± przeliczane na dragoty w tygodniowym podsumowaniu zabawy.Nie masz jeszcze konta? Możesz się zapisać!
Czarodziejów na stronie: 0
Mugoli na stronie: 3
Zapisy na obecny rok szkolny są zamknięte! Odtąd napływające zgłoszenia będą rozpatrywane na kolejny, XXVIII rok szkolny!

Dziś nie ma zajęć.

PLAN NA CA£Y TYDZIEŃ

Zastępstwa:

Brak zastępstw.
Opiekun Stażystów:
Alandaill P. Moonstone

-
-

System Standardowy
System Wakacyjny
Ain Eingarp
Bitwa z Trollem
Błędny Rycerz
Błyskawica
Galcożercy
Godzina Czarów
Kocioł Wiedźm
Król Potter
Księżycowe Widziadła
Labirynt Prób
Na Tropie Kota Salema
Opowieści spod muchomora
Postaw na wiedzę!
Ranking Dragotów
Sabat Czarownic
Salemopoly
Salemowe Bingo
Sieć Fiuu
Siedem Wyzwań
Super Percy
Tiara Przydziału
Wyścigi Skrzydlatych Koni
Wyzwania Rona Weasleya
Złodzieje z Nokturnu
Zygmuntówka

Atak Niuchaczy
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchaczy

Mora
Zasady
Przebieg Pojedynku

Niuchacz Pyta
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Niuchacza

Pączki Kowalskiego
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Pączków

Pogoń za Błyskotkami
aktualny lider

O Zabawie
Ranking Błyskotek

Wyjec
Zasady
Mistrzowie Wyjca

Theme by Reny Boursier
© 2018 Salem. Wszelkie prawa zastrzeone.
 
powered by jPORTAL 2 & UserPatch