:: Zygmuntówka
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2018-12-23 20:49:53)

<center><img src="http://www.salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/zygmuntowka.png"></center><br> <center> <div class="panelbloki"> <b><font color="#ab52d0">Zygmuntówka</b></font> jest grą, w której biorą udział cztery osoby jednocześnie. Uczestnicy wybierają jeden z czterech eliksirów (<b><font color="#f24b5a">Amortencję</b></font>, <b><font color="#3c773c">Eliksir Wielosokowy</b></font>, <b><font color="#ffd600">Felix Felicis</b></font> lub <b><font color="#f9bd65">Veritaserum</b></font>). W zależności od wyboru mikstury przez przeciwników zdobywają oni różną liczbę punktów. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w pięciu rundach. </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><Big><Big>PUNKTACJA</big></big></div></center><Br> <table width="600"> <tr> <td class="rankd" width="150"><center><div class="uczi"><b><font color="#f24b5a">Amortencja</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="150"><center><div class="uczi"><b><font color="#3c773c">Eliksir Wielosokowy</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="150"><center><div class="uczi"><b><font color="#ffd600">Felix Felicis</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="150"><center><div class="uczi"><b><font color="#f9bd65">Veritaserum</b></font></div></center></td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="rankd"><center>zdobyte punkty w starciu</center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="150"><center> <b><font color="#f24b5a">+1</font></b> za Felix Felicis <Br> <b><font color="#f24b5a">+3</font></b> za Wielosokowy <Br> <b><font color="#f24b5a">+5</font></b> za Veritaserum <Br> </td> <td class="rankd" width="150"><center> <b><font color="#3c773c">+1</font></b> za Veritaserum <Br> <b><font color="#3c773c">+3</font></b> za Amortencję <Br> <b><font color="#3c773c">+5</font></b> za Felix Felixis <Br> </td> <td class="rankd" width="150"><center> <b><font color="#ffd600">+1</font></b> za Wielosokowy<Br> <b><font color="#ffd600">+3</font></b> za Veritaserum <Br> <b><font color="#ffd600">+5</font></b> za Amortencję <Br> </td> <td class="rankd" width="150"><center> <b><font color="#f9bd65">+1</font></b> za Amortencję <Br> <b><font color="#f9bd65">+3</font></b> za Felix Felicis <Br> <b><font color="#f9bd65">+5</font></b> za Wielosokowy <Br> </td> </table> <br> Dodatkowo <b><font color="#ab52d0">+2 punkty</font></b> uzyska osoba, która pierwsza udzieli odpowiedzi w danej rundzie zgodnie z zasadami zamieszczonymi poniżej. Uczestnik może również zdobyć <b><font color="#ab52d0">+1 punkt</font></b> jeśli osoba z jego grupy napisze eliksir przed START lub po STOP lub jeśli użyje niedozwolonej nazwy eliksiru.<br> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><Big><Big>PRZEBIEG</big></big></div></center><Br> <ol> <li>Do starcia staje <b><font color="#ab52d0">4 zawodników.</font></b></li> <li>Sędzia przed rozpoczęciem odliczania pyta uczestników o gotowość. </li> <li>Sędzia po potwierdzeniu gotowości używa komendy !odlicz, a pomocnik sędziego (bot) <b><font color="#ab52d0">odlicza od 3 do 0</font></b>, następnie pisze komendę <b><font color="#ab52d0">START</font></b>. Dopiero po komendzie START od bota uczestnicy wysyłają swoje eliksiry. </li> <li>Na wysłanie eliksiru uczestnicy mają <b><font color="#ab52d0">2 sekundy,</font></b> po upłynięciu tego czasu pomocnik (bot) pisze komendę <b><font color="#ab52d0">STOP.</font></b></li> <li>Wszystkie <b><font color="#ab52d0">odpowiedzi wysłane przed START oraz po STOP nie są brane pod uwagę</font></b>. Nie ma też możliwości powtórzenia rundy. Jeśli uczestnik wyraził gotowość, to musi brać odpowiedzialność za zbyt szybką lub zbyt wolną reakcję.</li> <li>Uznawane nazwy eliksirów to: <b><font color="#ab52d0">Amortencja, Felix Felicis, Eliksir Wielosokowy, Wielosokowy, Veritaserum.</font></b> Sędzia może uznać drobne literówki, nie uznaje natomiast skrótów eliksirów lub tylko pierwszych liter nazwy eliksiru.</li> <li>Starcie trwa <b><font color="#ab52d0">do 5 rozegranych rund</font></b>.</li> <li>W przypadku wytypowania przez dwie osoby tego samego eliksiru, oboje otrzymują <b><font color="#ab52d0">0 punktów.</font></b></li> <li>Punktacja za starcie ogłaszana jest po zakończeniu ostatniej (tj. piątej) rundy lub w przypadku ograniczonego czasu sędziego na koniec dnia.</li> </ol> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><Big><Big>ZASADY</big></big></div></center><Br> <ol> <li>Zabawa rozgrywana jest najczęściej w ramach <b><font color="#ab52d0">turnieju trwającego 3 dni</font></b>.</li> <li>Do zabawy może zgłaszać się <b><font color="#ab52d0">każdy uczeń, nauczyciel lub pracownik</font></b> zapisany do Szkoły Magii Salem.</li> <li>Przy zgłoszeniach <b><font color="#ab52d0">uczestnicy muszą określić terminy godzinowe</font></b>, w których chcą rozegrać swoje starcia. Od tego uzależniony jest podział na grupy oraz uczestnictwo w Turnieju.</li> <li>Organizatorzy zastrzegają sobie <b><font color="#ab52d0">prawo do odrzucenia zgłoszenia osoby</font></b>, której dopasowanie terminów do większości zgłoszonych osób jest niemożliwe.</li> <li>W przypadku gdy uczestnik z danej grupy nie pojawił się w wyznaczonym terminie, rozgrywane jest starcie pomiędzy pozostałą liczbą obecnych osób z grupy. Nieobecny uczestnik zostaje wyeliminowany i nie może nadrobić starcia.</li> <li>Po ogłoszeniu grup oraz terminów rozgrywania starć uczestnicy mogą prosić o zmianę terminu pod warunkiem, że każda osoba z grupy opowie się za tą zmianą.</li> <li>Zabawa może być rozgrywana pomiędzy dwoma lub trzema osobami, w takim przypadku z puli zostaje wyeliminowany jeden lub dwa eliksiry - w zależności od liczby nieobecnych osób.</li> <li>Zasady starcia zostały wyszczególnione w Przebiegu opisanym powyżej.</li> <li>Po zakończeniu 5 rund i wystąpieniu remisu między dwoma graczami, starcie wygrywa osoba, która częściej wysyłała odpowiedzi jako pierwsza.</li> <li>Liczba osób, która przechodzi ze starcia do kolejnego etapu, uzależniona jest od liczby uczestników turnieju.</li> <li>Nieznajomość zasad oraz przebiegu <b><font color="#ab52d0">nie zwalnia z ich przestrzegania</font></b>.</li> <li>W sytuacjach, które nie są wyjaśnione w Przebiegu lub w Zasadach zabawy, <b><font color="#ab52d0">ostateczny głos należy do organizatora Zygmuntówki</font></b>.</li> </ol> </div> </center>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=37