:: Opowieści spod muchomora
Artykuł dodany przez: Reed Brennan (2019-05-03 19:12:18)

<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong><img src="http://salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/opowiesci_spod_muchomora.png" alt="http://salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/opowiesci_spod_muchomora.png" class="shrinkToFit transparent" width="493" height="606" /></strong></span></p><div class="panelbloki"><p /><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong><u>Opowieści spod muchomora</u> to zabawa rozgrywana codziennie po zajęciach w pierwszym tygodniu nauki.</strong></span> Wziąć w niej udział może <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>każda osoba związana ze szkołą</strong> </span>- zarówno uczniowie jak i nauczyciele.</p> <p style="text-align: justify;">Gra odbywa się od <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>poniedziałku</strong></span> do <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>piątku 5 minut po zakończeniu zajęć </strong></span>w<span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong> głównej sali Salem</strong></span>(join: <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>Salem</strong></span>). Rozgrywka składa się z<span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong> kilku rund</strong></span>, której dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie określić (wszystko zależy od historii, która została ułożona na dany dzień).</p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy gromadzą się w wyżej wyznaczonej sali, a osoba prowadząca zabawę <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>zaczyna opowiadać historię</strong></span>. Co jakiś czas następuje <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>przerwa w opowieści</strong></span>, a uczestnicy mają za zadanie <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>wybrać wersję wydarzeń</strong></span>. Odbywa się to na zasadzie <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>dopasowania odpowiednich słów w luki</strong></span> zamieszczone w tekście. Do wyboru zawsze są <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>dwa warianty</strong></span>, z których grający mogą wybierać. Warianty opatrzone są <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>cyframi 1 i 2</strong></span>, dlatego, aby wskazać według nas bardziej prawdopodobną wersję, wystarczy jedynie <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>wysłać na czacie wybraną przez nas cyfrę</strong></span>.</p> <p style="text-align: justify;">Po każdym wyborze odbywa się <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>losowanie za pomocą bota</strong></span>, który ustala faktyczną wersję wydarzeń. Osoby, które wskazały prawidłowo otrzymują <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>5 punktów</strong></span>, a Ci, którym się nie poszczęściło <span style="color: rgb(245, 12, 43);"><strong>3 punkty</strong></span>. Punkty są przeliczane na dragoty w tygodniowym podsumowaniu zabawy.</p></div>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=59